by Alexandro Vasmoulakis, Paris Koutsikos in Athens

by Alexandro Vasmoulakis, Paris Koutsikos in Athens

Artwork taken in September 1, 2008

by Alexandro Vasmoulakis, Paris Koutsikos in Athens