by Alexandro Vasmoulakis, Paris Koutsikos in Athens

by Alexandro Vasmoulakis, Paris Koutsikos in Athens

Artwork taken in March 24, 2007

by Alexandro Vasmoulakis, Paris Koutsikos in Athens